fbpx
HOW TO

How to ใช้ Apple Watch เป็นหน้าจอเวลาถ่าย vlog ด้วยกล้องหลังของไอโฟน

ก่อนหน้านี้ไม่นานใน keynote แนะนำคุณสมบัติใหม่สำหรับ Apple Watch ได้พูดถึงความสามารถในการใช้ Apple Watch ทำหน้าที่เป็นรีโมตคอนโทรลสำหรับกล้องถ่ายรูปในไอโฟน นอกจากการใช้ในเวลาถ่ายภาพนิ่งได้แล้ว คุณสมบัตินี้ยังมีประโยชน์ในเวลาถ่ายวิดีโอด้วย โดยเฉพาะการถ่าย vlog ด้วยกล้องหลังของไอโฟน

การใช้ Apple Watch ควบคุมสั่งงานในเวลาถ่าย vlog มิได้สะดวกเพียงแค่ใช้ควบคุมสั่งงานเท่านั้น แต่ยังสามารถใช้ประโยชน์จากหน้าจอของ Apple Watch เป็นจอมอนิเตอร์หรือ Electronic View Finder ได้ด้วย

how to use apple watch as viewfinder when vlog with iphone main camera
แอปฯ Camera Remote

สำหรับวิธีการใช้งานนั้นก็ง่ายมาก เพียงเปิดแอปฯ Camera Remote ที่ตัว Apple Watch เปิดแอปฯ กล้องในตัวไอโฟน เลือกไปที่โหมดถ่ายวิดีโอ ตั้งค่าต่าง ๆ พร้อมถ่าย ส่วนตัว Apple Watch นั้นเราสามารถคล้องเอาไว้ที่ตัวไอโฟนได้เลย ตัว Apple Watch ก็จะทำหน้าที่เป็นจอมอนิเตอร์เวลาถ่าย vlog ได้เลย

หรือถ้าหากคล้องนาฬิกาเอาไว้ที่ข้อมือ ก็เหมาะเวลาถ่ายวิดีโอด้วยไอโฟนและตั้งไอโฟนเอาไว้ห่างจากตัว ทำให้เราสามารถมองดูและเล็งตำแหน่งกรอบภาพได้สะดวกมากยิ่งขึ้น

กองบรรณาธิการ AV Tech Guide

สื่อออนไลน์ที่มีเนื้อหาครอบคลุมเกี่ยวกับเทคโนโลยีนวัตกรรมในกลุ่มสินค้าเครื่องเสียงไฮไฟ โฮมเธียเตอร์ ไอทีมัลติมีเดีย ตลอดจนสินค้านวัตกรรมอื่น ๆ ที่มีอิทธิพลต่อไลฟ์สไตล์ของผู้คนทั้งในอดีต ปัจจุบันและอนาคต ดำเนินงานโดยทีมงานมืออาชีพ