AV Tech Guide สื่อ Online รีวิว ข่าว ความรู้ ด้านเครื่องเสียง ไฮไฟ โฮมเธียเตอร์ ทีวี สมาร์ทโฟน ไอที มัลติมีเดียและสินค้านวัตกรรม

AV Tech Guide สื่อ Online รีวิว ข่าว ความรู้ ด้านเครื่องเสียง ไฮไฟ โฮมเธียเตอร์ ทีวี สมาร์ทโฟน ไอที มัลติมีเดียและสินค้านวัตกรรม

เกรท วอลล์ มอเตอร์ จับมือ นิด้าโพล เผยผลสำรวจ คนไทยเปิดรับรถยนต์ xEV มากขึ้น

กรุงเทพฯ – 23 ธันวาคม 2564 – เกรท วอลล์ มอเตอร์ ร่วมกับศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) สำรวจความคิดเห็นและพฤติกรรมผู้ใช้รถยนต์ของคนไทย 1,000 คนจากทั่วประเทศ ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 พบว่า คนไทยให้ความสนใจเลือกซื้อรถยนต์พลังงานทางเลือกใหม่มากขึ้นกว่าปีก่อนหน้าอย่างมีนัยสำคัญ

โดยผลสำรวจระบุว่าผู้บริโภคชาวไทยที่มีความสนใจในรถยนต์พลังงานทางเลือก (xEV) ให้เหตุผลถึงความต้องการประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมถึง 83.85% ขณะที่ 52.41% สนใจรถยนต์ xEV เพราะมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยเฉพาะรถยนต์ไฟฟ้าระบบไฮบริด ซึ่งเป็นรถยนต์พลังงานทางเลือกใหม่ที่ผู้บริโภคชาวไทยสนใจมากที่สุดถึง 44.82% อีกทั้งยังให้การตอบรับเชิงบวกต่อรถยนต์ไฟฟ้าจากประเทศจีน ด้วยเหตุผลด้านความคุ้มค่า ประหยัดพลังงาน เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย

สะท้อนถึงความต้องการของผู้บริโภคที่มีต่อรถยนต์พลังงานทางเลือกมากขึ้น ที่สอดคล้องกับทิศทางการดำเนินธุรกิจของ เกรท วอลล์ มอเตอร์ ในการขึ้นเป็นผู้นำด้านรถยนต์พลังงานทางเลือกใหม่ที่สามารถตอบสนองความต้องการของคนไทย ควบคู่ไปกับการสร้าง ecosystem ด้านยานยนต์พลังงานไฟฟ้าแบบเต็มรูปแบบ พร้อมผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าในภูมิภาค

ผลสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้รถยนต์ต่อความคิดเห็นเรื่องรถยนต์พลังงานทางเลือกใหม่ปีที่ 2 นี้ เผยให้เห็นถึงความตื่นตัวและการเปิดรับรถยนต์พลังงานทางเลือกเพิ่มมากขึ้นของคนไทยเมื่อเทียบกับผลสำรวจที่เกรท วอลล์ มอเตอร์ทำขึ้นร่วมกับสถาบันนิด้าในปีก่อนหน้า โดยพบว่าเหตุผลที่ผู้บริโภคชาวไทยสนใจเลือกซื้อรถยนต์พลังงานทางเลือกใหม่เพื่อเป็นการช่วยประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสูงถึง 83.85% เพิ่มขึ้นจาก 77.68% ในปี พ.ศ. 2563

ขณะเดียวกันเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยก็เป็นอีกเหตุผลสำคัญ โดย 52.41% ให้เหตุผลที่สนใจเลือกซื้อรถยนต์พลังงานทางเลือกใหม่เนื่องมาจากนวัตกรรมล้ำสมัยที่มาพร้อมกับรถยนต์ไฟฟ้า โดยเพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัวจาก 26.88% ของปีก่อนหน้านี้ สำหรับรูปแบบรถยนต์ xEV ที่คนไทยสนใจมากที่สุดในปี พ.ศ. 2564 ได้แก่ รถยนต์ไฟฟ้าแบบผสม (Hybrid Electric Vehicle: HEV)

ซึ่งมีผู้บริโภคให้ความสนใจต้องการซื้อถึง 44.82% เพิ่มขึ้นถึง 13.87% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ตามด้วยรถยนต์ไฟฟ้าแบบปลั๊กอินไฮบริด (Plug-in Hybrid Electric Vehicle: PHEV) ที่มีผู้ให้ความสนใจ 27.94% และรถยนต์ไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่ (Battery Electric Vehicle: BEV) ที่ 27.24% ตามลำดับ

GWM x Nida poll research Thai's xEV behaviour

จากผลสำรวจยังพบว่า 3 ปัจจัยหลักที่มีความสำคัญต่อการตัดสินใจซื้อรถพลังงานทางเลือกใหม่ของคนไทย ได้แก่ ความคุ้มค่าของราคา (33.77%) ความปลอดภัย (23.59%) และนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย (11.45%) ขณะเดียวกันเหตุผลอันดับแรกที่ทำให้ผู้บริโภคเปลี่ยนใจจากการซื้อรถยนต์ที่ใช้น้ำมันมาเป็นใช้รถยนต์พลังงานทางเลือกใหม่มาจากความกังวลเรื่องราคาน้ำมัน

โดย 35.34% ให้เหตุผลว่าราคาค่าชาร์จไฟที่ถูกกว่าราคาน้ำมันทำให้เปลี่ยนใจมาใช้รถยนต์ไฟฟ้า ขณะที่ 18.95% มองว่ารถยนต์ไฟฟ้ามีความปลอดภัยที่สูงกว่า และ 12.73% ให้ความสำคัญกับเรื่องของความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ 67.62% เชื่อว่าราคาที่จับต้องได้จะเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้คนไทยหันมาใช้รถยนต์พลังงานทางเลือกใหม่อย่างรถยนต์ไฟฟ้าได้มากขึ้นและเร็วขึ้น และอีก 49.16% คิดว่านโยบายสนับสนุนจากภาครัฐเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่สามารถกระตุ้นการใช้รถยนต์พลังงานทางเลือกใหม่ได้มากขึ้น

นอกจากนี้ ผลสำรวจพบว่าคนไทย 63.57% เคยค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับรถยนต์พลังงานทางเลือกใหม่มาก่อนแล้ว โดยใช้ช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ในการค้นหาข้อมูลสูงถึง 77.17% ตามด้วยเว็บไซต์ 54.19% และสื่อโทรทัศน์ 31.21% ตามลำดับ ส่วนบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์ไฟฟ้าของคนไทยมากที่สุด ได้แก่ คู่ครอง (26.71%) ข้อมูลอย่างเป็นทางการจากแบรนด์ (18.11%) และพ่อแม่ (17.66%) ตามลำดับ

นอกจากนี้ คนไทยยังให้การตอบรับเชิงบวกต่อรถยนต์ไฟฟ้าจากประเทศจีนเป็นอย่างดี โดย 55.28% มองว่ารถยนต์ไฟฟ้าจากจีนมีราคาคุ้มค่า 49.16% มองว่ามีนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย และ 32.08% ชื่นชอบในการออกแบบดีไซน์ที่สวยงาม

นายณรงค์ สีตลายน กรรมการผู้จัดการ เกรท วอลล์ มอเตอร์ ประเทศไทย กล่าวว่า “ภายใต้กลยุทธ์ ‘consumer-centric’ เกรท วอลล์ มอเตอร์ มีความมุ่งมั่นที่จะรับฟังทุกเสียงของผู้บริโภคเพื่อนำไปใช้สร้างสรรค์และออกแบบผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยี และบริการที่ตอบโจทย์ตรงใจลูกค้ามากที่สุด

ซึ่งผลสำรวจความคิดเห็นผู้บริโภคชาวไทยเกี่ยวกับรถยนต์พลังงานทางเลือกใหม่ที่เราทำร่วมกับนิด้าโพลในปีนี้ ทำให้เราได้เห็นความต้องการและการเปิดรับรถยนต์พลังงานทางเลือกในกลุ่มผู้บริโภคชาวไทยที่ชัดเจนและเพิ่มมากขึ้นในหลายมิติ และยังเป็นข้อพิสูจน์ถึงปรากฏการณ์ที่เกรท วอลล์ มอเตอร์ได้สร้างขึ้นในอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย จากการเปิดตัวรถยนต์พลังงานทางเลือกถึง 4 รุ่นภายในระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมา

ได้แก่ All New HAVAL H6 Hybrid SUV, ORA Good Cat, All New HAVAL JOLION Hybrid SUV และการเผยโฉม All New HAVAL H6 Plug-In Hybrid SUV เป็นครั้งแรก

ในขณะเดียวกันข้อมูลที่เราได้รับจากการสำรวจเมื่อปีที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็นในแง่อุปสรรคปัญหาหรือความต้องการต่างๆ ของผู้บริโภค เราได้นำมาใช้เพื่อปรับปรุงแนวทางการทำตลาดและการให้บริการ ส่งผลให้ เกรท วอลล์ มอเตอร์ สามารถบรรลุหมุดหมายที่วางไว้ และเพิ่มศักยภาพให้แก่ตลาดยานยนต์ไฟฟ้าไทยได้อย่างต่อเนื่อง”

นอกจากนี้ จากผลสำรวจยังพบปัญหาหลักที่ทำให้ผู้บริโภคชาวไทยส่วนหนึ่งยังไม่สนใจเลือกซื้อรถยนต์พลังงานไฟฟ้า โดยแสดงถึงความกังวลเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานด้านสถานีอัดประจุไฟฟ้าในประเทศไทย เนื่องจากผู้บริโภคมองว่าจำนวนสถานีชาร์จไฟฟ้ายังมีน้อยกว่าความต้องการ โดย 74.93% คาดหวังอยากให้มีสถานีชาร์จไฟฟ้าครอบคลุมทั้งประเทศ

ในขณะที่ 63.97% ต้องการให้สถานีชาร์จไฟฟ้าเป็นสถานีชาร์จแบบเร็ว (DC Fast Charge) ซึ่งเกรท วอลล์ มอเตอร์ ก็ได้เปิด G-Charge Supercharging Station สถานีอัดประจุไฟฟ้าแบบ Fast Charge พร้อมระบบโซลาร์ขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ณ สยามสแควร์ ซอย 7 เมื่อต้นเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา โดยมีตู้ชาร์จแบบ DC ขนาด 160kW 3 ตู้ รองรับการชาร์จได้ถึง 6 ช่องจอดพร้อมกัน และกำลังเร่งขยายเครือข่ายสถานีชาร์จให้ครอบคลุมทั่วประเทศ

รวมไปถึงการขยายเครือข่ายจุดชาร์จแบบ DC ไปยัง GWM Partner Store ในจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ รวมถึงตามโรงแรม ห้างสรรพสินค้า และสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ เพื่อเป็นการผลักดันให้การใช้รถยนต์ไฟฟ้ามีความแพร่หลายและง่ายดายยิ่งขึ้น

“การเปิดตัว G-Charge Supercharging Station และความมุ่งมั่นในการขยายเครือข่ายสถานีอัดประจุไฟฟ้าแบบ DC Fast Charge ของเรา จะไม่เพียงอำนวยความสะดวกให้ลูกค้าเท่านั้น แต่เรายังต้องการเป็นอีกหนึ่งกำลังสำคัญในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับ EV Ecosystem ในไทย และเกรท วอลล์ มอเตอร์ จะยังคงเดินหน้าพูดคุย สอบถาม และรับฟังทุกเสียงของผู้บริโภคชาวไทยอย่างใกล้ชิด

เพื่อนำไปใช้สร้างสรรค์ประสบการณ์การขับขี่ในรูปแบบใหม่ที่ยอดเยี่ยม ควบคู่ไปกับการผลักดันเทคโนโลยีและนวัตกรรม xEV ที่ล้ำสมัยให้คนไทยเข้าถึงได้ง่ายดายยิ่งขึ้น เพื่อสร้างมาตรฐานใหม่ให้กับอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าของไทย รวมถึงช่วยขับเคลื่อนให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตรถยนต์พลังงานไฟฟ้าในภูมิภาคอีกด้วย” นายณรงค์ กล่าว

เกรท วอลล์ มอเตอร์ ในฐานะ “บริษัทที่ให้บริการเทคโนโลยีอัจฉริยะระดับโลก” (Global Intelligent Technology Company) เล็งเห็นปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของผู้บริโภคชาวไทย และมีความตั้งใจอย่างเต็มที่ที่จะช่วยเติมเต็มประสบการณ์การขับขี่ที่มาพร้อมกับเทคโนโลยีที่ทันสมัย ปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ในราคาที่จับต้องได้สำหรับคนไทย เพื่อร่วมนำผู้บริโภคและตลาดยานยนต์ไทยก้าวสู่ยุคพลังงานทางเลือกใหม่อย่างมั่นคงและยั่งยืน

กองบรรณาธิการ AV Tech Guide

สื่อออนไลน์ที่มีเนื้อหาครอบคลุมเกี่ยวกับเทคโนโลยีนวัตกรรมในกลุ่มสินค้าเครื่องเสียงไฮไฟ โฮมเธียเตอร์ ไอทีมัลติมีเดีย ตลอดจนสินค้านวัตกรรมอื่น ๆ ที่มีอิทธิพลต่อไลฟ์สไตล์ของผู้คนทั้งในอดีต ปัจจุบันและอนาคต ดำเนินงานโดยทีมงานมืออาชีพ