AV Tech Guide สื่อ Online รีวิว ข่าว ความรู้ ด้านเครื่องเสียง ไฮไฟ โฮมเธียเตอร์ ทีวี สมาร์ทโฟน ไอที มัลติมีเดียและสินค้านวัตกรรม

AV Tech Guide สื่อ Online รีวิว ข่าว ความรู้ ด้านเครื่องเสียง ไฮไฟ โฮมเธียเตอร์ ทีวี สมาร์ทโฟน ไอที มัลติมีเดียและสินค้านวัตกรรม

GSMA เผย เอเชียแปซิฟิกเตรียมเร่งเครื่องขยายเครือข่าย 5G ทั่วภูมิภาค

กรุงเทพฯ (8 กรกฎาคม 2565) –สมาคมจีเอสเอ็ม หรือ GSMA จัดทำรายงานล่าสุด Mobile Economy Asia Pacific 2022 report เผยให้เห็นถึงข้อมูลที่มีความชัดเจนยิ่งขึ้นเกี่ยวกับการใช้งานอินเตอร์เน็ตผ่านมือถือของผู้คนในภูมิภาค โดยพบว่า 96% ของประชากรทั้งหมดในภูมิภาคสามารถเข้าถึงเครือข่ายบรอดแบนด์ผ่านมือถือได้อย่างครอบคลุม

แสดงให้เห็นถึงการลงทุนในการพัฒนาเครือข่าย 3G, 4G มาอย่างต่อเนื่องโดยผู้ให้บริการ รวมไปถึงการลงทุนในการพัฒนาเครือข่าย 5G ที่มากขึ้นอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม มีเพียง 44% ของประชากรหรือราว 1.23 พันล้านคนเท่านั้นที่ใช้บริการอินเตอร์เน็ตบนมือถือ

เหตุผลหลายประการที่ทำให้ยอดผู้ใช้งานยังมีความไม่ครอบคลุมนั้น เป็นเพราะการขาดทักษะด้านดิจิทัล ความสามารถในการจับจ่ายใช้สอย และความกังวลด้านความปลอดภัยบนเครือข่ายออนไลน์ โดยรายงานประจำปีนี้ได้แสดงให้เห็นถึงการที่ประเทศต่าง ๆ มองเห็นช่องว่างในการใช้บริการเหล่านี้

“การชี้ให้เห็นถึงช่องว่างดังกล่าว ยังแสดงให้เห็นถึงคุณประโยชน์ของการใช้อินเตอร์เน็ตแก่ประชาชนในสังคมในวงกว้างขึ้นนั้นสำคัญเป็นอย่างยิ่ง แต่ก็ต้องการความร่วมมือและความพยายามจากผู้ถือผลประโยชน์ร่วมจากหลายภาคส่วน ในการทำงานร่วมกับผู้ให้บริการเครือข่าย และธุรกิจต่าง ๆ ในอีโคซิสเต็มส์

อาทิ ผู้ผลิตอุปกรณ์มือถือ และผู้สร้างสรรค์คอนเทนต์ดิจิทัล เป็นต้น เพื่อขับเคลื่อนให้เกิดการใช้งานและก้าวข้ามผ่านช่องว่างดังกล่าว” นายจูเลียน กอร์แมน ประธานสมาคมจีเอสเอ็ม ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก กล่าว

เทคโนโลยีบนมือถือก่อให้เกิดคุณประโยชน์ด้านเศรษฐกิจและสังคม
เทคโนโลยีโมบายล์ รวมถึงการให้บริการในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง มีส่วนช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกมาอย่างต่อเนื่อง โดยสามารถสร้างรายได้มากกว่า 5% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ หรือ GDP ของทั้งภูมิภาคในปี 2564 ซึ่งเท่ากับ 7.70 แสนล้านเหรียญสหรัฐฯ ของมูลค่าทางเศรษฐกิจ

โดยทั้งระบบอีโคซิสเต็มยังช่วยก่อให้เกิดการจ้างงานราว 8.8 ล้านอัตราในปี 2564 และยังสามารถส่งเสริมด้านเงินทุนให้กับการทำงานของภาครัฐผ่านการเก็บภาษีได้ประมาณ 8 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐฯ

ตั้งเป้าสู่ 400 ล้านการเชื่อมต่อบนระบบ 5G ภายในปี 2568
ความพยายามในการนำเทคโนโลยี 5G มาใช้นั้น คาดว่าจะช่วยเร่งให้เกิดการขยายตัวในการใช้เทคโนโลยีดังกล่าวในภูมิภาคมากยิ่งขึ้น ปัจจุบันเครือข่าย 5G สามารถใช้ได้แล้วใน 14 ตลาดทั่วภูมิภาค ขณะที่ตลาดอย่างประเทศอินเดียและเวียดนาม กำลังเริ่มให้บริการดังกล่าวในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า

จากรายงานของ GSMA คาดว่าจะมีการเชื่อมต่อเข้าสู่ระบบ 5G ได้ถึง 400 ล้านการเชื่อมต่อภายในปี 2568 หรือเท่ากับ 14% ของการเชื่อมต่อทั้งหมด ซึ่งมีหลายประเทศในภูมิภาคที่รุดหน้าไปมากในการให้บริการเครือข่ายนี้ เช่น ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และสิงคโปร์ ซึ่งคาดว่าจะมีการใช้การเชื่อมต่อผ่านระบบ 5G เป็นการเชื่อมต่อหลักถึง 55% ภายในปี 2568

การขับเคลื่อนเทคโนโลยีเมตะเวิร์สในเอเชียแปซิฟิก
รายงานฉบับดังกล่าวยังสํารวจการถือกําเนิดขึ้นของ เมตะเวิร์ส และการโชว์ให้เห็นกรณีศึกษาต่าง ๆ ของการใช้เครือข่าย 5G ในภูมิภาค

โดยหน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ ในภูมิภาคเริ่มมีการร่างแผนงานในการใช้ประโยชน์จากศักยภาพของแพลตฟอร์มนี้มาเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพของบริการสาธารณะในส่วนต่าง ๆ โดยเกาหลีใต้ประกาศแผนการที่จะใช้งบประมาณถึง 186.7 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพื่อสร้างอีโคซิสเต็มของเมตะเวิร์ส และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้ใช้ประโยชน์จากแพลตฟอร์มนี้ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศ 

นโยบายด้านนวัตกรรมดิจิทัล
บรรดาผู้กำหนดนโยบายในประเทศต่าง ๆ มีส่วนสำคัญในการผลักดันให้เกิดการเติบโตและการใช้นวัตกรรม โดยการสร้างกฎระเบียบที่มีความยืดหยุ่นในการรองรับการใช้งานของระบบเครือข่ายการสื่อสารต่าง ๆ โดยรายงานฉบับนี้ยังแสดงให้เห็นถึงประเด็นด้านคุณประโยชน์ของการปฏิรูปด้านกฎระเบียบข้อบังคับในภูมิภาค

งาน Mobile 360 Asia Pacific ในประเทศสิงคโปร์                                                                               
ประเด็นด้านการนำเทคโนโลยี 5G มาประยุกต์ใช้ในประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาค จะเป็นประเด็นหลักในการเสวนาบนเวที GSMA’s Mobile 360 Asia Pacific ซึ่งจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 2-3 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรม JW Marriott South Beach ประเทศสิงคโปร์ กิจกรรมต่าง ๆ ยังรวมไปถึงการปาฐกถาพิเศษและการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รวมถึงแผนยุทธศาสตร์สู่การเป็นDigital Nation ซึ่งมีความสำคัญต่อเศรษฐกิจโลกยุคหลังโรคระบาด

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถเข้าไปดูได้ที่ www.mobile360series.com/asia-pacificหรือติดต่อข่าวสารอัพเดทได้ที่ Twitter @GSMA และแฮชแท็ก #Mobile360 หรือ www.linkedin.com/showcase/gsma-mobile-360-series.

กองบรรณาธิการ AV Tech Guide

สื่อออนไลน์ที่มีเนื้อหาครอบคลุมเกี่ยวกับเทคโนโลยีนวัตกรรมในกลุ่มสินค้าเครื่องเสียงไฮไฟ โฮมเธียเตอร์ ไอทีมัลติมีเดีย ตลอดจนสินค้านวัตกรรมอื่น ๆ ที่มีอิทธิพลต่อไลฟ์สไตล์ของผู้คนทั้งในอดีต ปัจจุบันและอนาคต ดำเนินงานโดยทีมงานมืออาชีพ