AV Tech Guide สื่อ Online รีวิว ข่าว ความรู้ ด้านเครื่องเสียง ไฮไฟ โฮมเธียเตอร์ ทีวี สมาร์ทโฟน ไอที มัลติมีเดียและสินค้านวัตกรรม

AV Tech Guide สื่อ Online รีวิว ข่าว ความรู้ ด้านเครื่องเสียง ไฮไฟ โฮมเธียเตอร์ ทีวี สมาร์ทโฟน ไอที มัลติมีเดียและสินค้านวัตกรรม

Grab ตอกย้ำพันธกิจ “แกร็บ เพื่อชีวิตที่ดีกว่า” มอบเงินบริจาคกว่า 4 ล้านบาท สนับสนุน 9 มูลนิธิ

แกร็บ ประเทศไทย สานต่อพันธกิจ GrabForGood หรือ ‘แกร็บ เพื่อชีวิตที่ดีกว่า’ เดินหน้าสนับสนุนและส่งเสริมสังคมไทยใน 3 ด้าน คือ ด้านการแพทย์และสาธารณสุข ด้านการสร้างโอกาสให้กับเยาวชนและผู้ทุพพลภาพ และด้านสิ่งแวดล้อม ผ่านการมอบเงินบริจาคจำนวนกว่า 4 ล้านบาท ซึ่งได้จากการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของสองแคมเปญหลักในปีที่ผ่านมา

และการมีส่วนร่วมของผู้ใช้บริการให้กับ 9 สถาบันและองค์กรสาธารณกุศล อันได้แก่ มูลนิธิรามาธิบดีฯ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ศิริราชมูลนิธิ มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี มูลนิธิบ้านนกขมิ้น มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวกในพระบรมราชินูปถัมภ์ มูลนิธิดวงประทีป มูลนิธิยุวพัฒน์ และ มูลนิธิเทอร์ราไซเคิล ไทย

นายอเลฮานโดร โอโซริโอ กรรมการผู้จัดการใหญ่ แกร็บ ประเทศไทย กล่าวว่า “วิกฤตการณ์โควิด-19 ที่ผ่านมาได้ส่งผลกระทบและสร้างความลำบากให้กับผู้คนในทุกภาคส่วน เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับคนกลุ่มต่าง ๆ ในสังคมไทย ในปีที่ผ่านมา แกร็บ จึงได้จัดสองแคมเปญใหญ่ นั่นคือ ‘สู้ไปด้วยกัน’ ในช่วงกลางปี และ ‘ดับเบิ้ลความสุข’ ในช่วงสิ้นปี พร้อมยังได้เชิญชวนให้ผู้ใช้บริการของเรามีส่วนร่วมในแคมเปญดังกล่าว

อาทิ การร่วมบริจาคผ่านการใส่รหัส DONATE หรือเปลี่ยนคะแนนแกร็บรีวอร์ดส (GrabRewards) จากการใช้บริการแกร็บ เป็นเงินบริจาคเพื่อสนับสนุนองค์กรสาธารณกุศลต่าง ๆ ใน 3 ด้านหลัก คือ ด้านการแพทย์และสาธารณสุข ด้านการสร้างโอกาสให้กับเยาวชนและผู้ทุพพลภาพ และด้านสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ แกร็บ ต้องขอขอบคุณผู้ใช้บริการทุกท่านที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ เหล่านี้ และหวังว่าแพลตฟอร์มของเราจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ช่วยสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกให้กับสังคมไทยต่อไป”

ทั้งนี้ แกร็บ ประเทศไทยได้มอบเงินบริจาคจำนวนทั้งสิ้น 4,077,758 บาทให้กับทั้ง 9 องค์กร ซึ่งยอดเงินดังกล่าวมาจากการจัดกิจกรรมภายใต้ 2 แคมเปญ ประกอบด้วย

• แคมเปญ ‘สู้ไปด้วยกัน’ ริเริ่มขึ้นเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19 ในช่วงเดือนกรกฎาคม ถึง กันยายน 2564 โดยให้ผู้ใช้บริการร่วมบริจาคผ่านการใส่รหัส DONATE เมื่อใช้บริการต่าง ๆ ของแกร็บ (บริการดังกล่าวครอบคลุมทั้ง GrabFood, GrabMart, GrabExpress หรือ JustGrab เมื่อมียอดใช้บริการขั้นต่ำ 100 บาท)

หรือสามารถนำคะแนนแกร็บรีวอร์ดส (GrabRewards) มาเปลี่ยนเป็นเงินบริจาคให้กับ 4 มูลนิธิ ได้แก่ มูลนิธิรามาธิบดีฯ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ศิริราชมูลนิธิ และ มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี โดยได้รับเงินบริจาคจากผู้ใช้บริการทั้งสิ้น 773,255 บาท และ แกร็บ ประเทศไทย สมทบทุนเพิ่มอีกจำนวน 2,234,711 บาท

• แคมเปญ ‘ดับเบิ้ลความสุข’ เป็นแคมเปญต้อนรับเทศกาลแห่งความสุขส่งท้ายปีระหว่างเดือนธันวาคม 2564 ถึง มกราคม 2565 ซึ่งมีไฮไลท์สำคัญ คือ การร่วมมือกับแบรนด์ Greyhound Original ส่งเสื้อผ้าคอลเลคชันพิเศษ “Grab™ Me If You Can” พร้อมมอบ 10% จากยอดขายเพื่อบริจาคให้มูลนิธิรามาธิบดีฯ

นอกจากนี้ ยังให้ผู้ใช้บริการร่วมส่งต่อความสุขให้กับสังคมผ่านการใส่รหัส DONATE เมื่อใช้บริการต่าง ๆ ของแกร็บ (บริการดังกล่าวครอบคลุมทั้ง GrabFood, GrabMart, GrabExpress หรือ JustGrab เมื่อมียอดใช้บริการขั้นต่ำ 100 บาท) เพื่อสนับสนุน 8 มูลนิธิ

ได้แก่ มูลนิธิรามาธิบดีฯ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ศิริราชมูลนิธิ มูลนิธิเทอร์ราไซเคิล ไทย มูลนิธิบ้านนกขมิ้น มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวกในพระบรมราชินูปถัมภ์ มูลนิธิดวงประทีป และ มูลนิธิยุวพัฒน์ โดยได้กลายเป็นเงินบริจาครวมทั้งสิ้น 1,069,792 บาท

กองบรรณาธิการ AV Tech Guide

สื่อออนไลน์ที่มีเนื้อหาครอบคลุมเกี่ยวกับเทคโนโลยีนวัตกรรมในกลุ่มสินค้าเครื่องเสียงไฮไฟ โฮมเธียเตอร์ ไอทีมัลติมีเดีย ตลอดจนสินค้านวัตกรรมอื่น ๆ ที่มีอิทธิพลต่อไลฟ์สไตล์ของผู้คนทั้งในอดีต ปัจจุบันและอนาคต ดำเนินงานโดยทีมงานมืออาชีพ