fbpx
NEWS

ฟูจิฟิล์มฉลองครบรอบ 30 ปี “Power of print ให้รูปมีความหมาย” เชิญร่วมสร้างปรากฏการณ์พลังแห่งภาพถ่ายครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในเมืองไทย

บริษัท ฟูจิฟิล์ม (ประเทศไทย) จำกัด ฉลองครบรอบ 30 ปี ตอกย้ำการเป็นผู้นำธุรกิจด้านการพิมพ์ภาพ ขอเชิญผู้ที่รักการถ่ายภาพมาร่วมสร้างปรากฏการณ์พลังแห่งภาพถ่าย ภายใต้แนวคิด “Power of print ให้รูปมีความหมาย”

เพื่อสะท้อนภาพถ่ายที่สัมผัสได้ถึงพลัง กระตุ้นให้คนไทยรักการปริ้นท์ภาพเก็บบันทึกเรื่องราว และยังเป็นการสร้างแรงบันดาลใจถึงคุณค่าของภาพถ่าย

โดยเปิดโอกาสให้กับผู้ที่สนใจเพียงนำรูปถ่ายที่คุณชื่นชอบโดยสามารถใช้กล้องดิจิทัลยี่ห้อใดก็ได้ กล้อง instax หรือจะเป็นสมาร์ทโฟน (กล้องมือถือ) นำภาพไปปริ้นท์ลงบนกระดาษสีฟูจิฟิล์ม ขนาด 8×10 นิ้ว และ 8×12 นิ้ว ได้ที่ร้าน Wonder Photo Shop, ร้าน FUJIFILM Photo Station (FPS) และร้านอัดรูปที่ร่วมรายการทั่วประเทศ

ซึ่งจะรวบรวมผลงานจากผู้ที่สนใจ จำนวน 5,000 ภาพ มานำเสนอผ่านงาน Photo Exhibition โดยเริ่มเปิดรับภาพตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561- 13 มกราคม 2562 ทั่วประเทศ และจะจัดนิทรรศการแสดงผลงานภาพถ่าย ในวันที่ 21-24 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิล์ด

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้บริษัท ฟูจิฟิล์ม (ประเทศไทย) จำกัด โทร.02-270-6000 ต่อ 463 หรือ www.fujifilm-th.com/PowerofPrint

กองบรรณาธิการ AV Tech Guide

สื่อออนไลน์ที่มีเนื้อหาครอบคลุมเกี่ยวกับเทคโนโลยีนวัตกรรมในกลุ่มสินค้าเครื่องเสียงไฮไฟ โฮมเธียเตอร์ ไอทีมัลติมีเดีย ตลอดจนสินค้านวัตกรรมอื่น ๆ ที่มีอิทธิพลต่อไลฟ์สไตล์ของผู้คนทั้งในอดีต ปัจจุบันและอนาคต ดำเนินงานโดยทีมงานมืออาชีพ