fbpx

AV Tech Guide สื่อ Online รีวิว ข่าว ความรู้ ด้านเครื่องเสียง ไฮไฟ โฮมเธียเตอร์ ทีวี สมาร์ทโฟน ไอที มัลติมีเดียและสินค้านวัตกรรม

AV Tech Guide สื่อ Online รีวิว ข่าว ความรู้ ด้านเครื่องเสียง ไฮไฟ โฮมเธียเตอร์ ทีวี สมาร์ทโฟน ไอที มัลติมีเดียและสินค้านวัตกรรม

ฟูจิฟิล์มจัดกิจกรรม CSR วิ่งการกุศล “Pink Ribbon Fujifilm Wonder Run” เพื่อรณรงค์และป้องกันมะเร็งเต้านม

บริษัท ฟูจิฟิล์ม (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับ ภาควิชารังสีวิทยาคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จัดโครงการวิ่งการกุศล “Pink Ribbon Fujifilm Wonder Run”โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์และป้องกันมะเร็งเต้านม ซึ่งเป็นภัยอันดับ 1 ของผู้หญิงไทย ทางบริษัทฟูจิฟิล์มได้ตระหนักถึงปัญหาในเรื่องดังกล่าวจึงจัดกิจกรรมเพื่อต่อต้านกระตุ้นเตือนให้ผู้หญิงตระหนักถึงอันตรายของโรคดังกล่าวโดยให้ความรู้และประชาสัมพันธ์ เพื่อลดความรุนแรงของโรค

พร้อมหาแนวทางป้องกัน และสามารถตรวจคัดกรองมะเร็งในเบื้องต้น พร้อมทั้งให้ใส่ใจกับการดูแลสุขภาพมากขึ้น โดยรายได้จากการวิ่งการกุศลไม่หักค่าใช้จ่าย สมทบทุนสร้างอาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษา คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล

มร.ซึโตมุ วาตะนาเบ้ กรรมการผู้จัดการ บริษัทฟูจิฟิล์ม (ประเทศไทย) จำกัดกล่าวว่า “ฟูจิฟิล์มมีนโยบายหลักเกี่ยวกับแนวคิดในการดำเนินธุรกิจ โดยยึดหลักการรับผิดชอบต่อสังคม โดยการจัดกิจกรรมทางด้าน CSR อย่างต่อเนื่อง บทบาทการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ทางฟูจิฟิล์ม ได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญเป็นอย่างยิ่งเพื่อตอบแทนสังคม

ในปีนี้ ทางบริษัทฯ ได้จัดทำ โครงการเกี่ยวกับ Pink Ribbon ซึ่งเป็นแคมเปญที่รณรงค์ป้องกันเกี่ยวกับมะเร็งเต้านม พร้อมกับ ให้ความสำคัญในเรื่องการดูแลรักษาสุขภาพจึงจัดโครงการวิ่งการกุศล “Pink Ribbon Fujifilm Wonder Run” เพื่อกระตุ้นให้คนไทยตระหนักเกี่ยวกับสุขภาพ และรณรงค์ ป้องกันมะเร็งเต้านม ซึ่งเป็นภัยอันดับ 1 ของผู้หญิงไทย โดยให้หันมาใส่ใจสุขภาพ และออกกำลังกายกันมากขึ้นโดยเฉพาะการวิ่งเป็นการออกกำลังง่าย ๆ ที่มีประโยชน์หลายด้าน และเหมาะกับคนทุกวัย

ไม่เพียงส่งเสริมสุขภาพให้แข็งแรงเท่านั้น แต่ยังช่วยเพิ่มความอบอุ่นของสถาบันครอบครัวได้อีกด้วยสำหรับการจัดกิจกรรมวิ่งการกุศลครั้งนี้ ทางฟูจิฟิล์มยังได้ร่วมกับคณะภาควิชารังสีวิทยาคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล จัดนิทรรศการให้ความรู้ความเข้าใจ

พร้อมแนะนำขั้นตอนการตรวจคัดกรองมะเร็ง เต้านมเบื้องต้น ด้วยเครื่องตรวจดิจิตอลแมมโมแกรมฟูจิฟิล์ม เครื่อง Amulet Innovality Digital Mammography เป็นเครื่องตรวจที่สามารถวินิจฉัยโรคที่มีประสิทธิภาพสูง สามารถมองภาพ3 มิติ และมีความสะดวก และทันสมัยอย่างยิ่ง เพื่อกระตุ้นให้คนทั่วไปตระหนัก เข้าใจและกล้าที่จะไปตรวจคัดกรอง เต้านมกันมากขึ้น

นอกจากนี้ทางคณะภาควิชารังสีวิทยาคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ยังได้เปิดศูนย์บริการการตรวจคัดกรองและวินิจฉัยโรค ด้วยเครื่อง Amulet Innovality Digital Mammography ณ. ชั้น 2 คณะภาควิชารังสีวิทยา อาคารเฉลิมพระชนมพรรษา 72 ปี โรงพยาบาลศิริราช อีกด้วย”

โครงการ Pink Ribbon Fujifilm Wonder Run จัดขึ้นในวันที่ 19 สิงหาคม 2018 ณ. สวนรถไฟแบ่งการแข่งขันออกเป็น 3 ประเภทได้แก่ MINI Marathon 10.5 กม.,FUNRUN 4 กม. และ WALK & RUN 2 กม. โดยมีผู้สมัครเข้าร่วมแข่งขัน จำนวน 1,200 คน และนอกจากนี้ทางบริษัทฯ นำรายได้ทั้งหมดไม่หักค่าใช้จ่ายรวม 600,000 บาท มอบให้โรงพยาบาลศิริราชเพื่อสมทบทุนการสร้างอาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ทางฟูจิฟิล์มหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดกิจกรรมในครั้งนี้จะสร้างประโยชน์และแรงบันดาลใจให้คนไทยรักสุขภาพกันเพิ่มมากขึ้น

กองบรรณาธิการ AV Tech Guide

สื่อออนไลน์ที่มีเนื้อหาครอบคลุมเกี่ยวกับเทคโนโลยีนวัตกรรมในกลุ่มสินค้าเครื่องเสียงไฮไฟ โฮมเธียเตอร์ ไอทีมัลติมีเดีย ตลอดจนสินค้านวัตกรรมอื่น ๆ ที่มีอิทธิพลต่อไลฟ์สไตล์ของผู้คนทั้งในอดีต ปัจจุบันและอนาคต ดำเนินงานโดยทีมงานมืออาชีพ