fbpx

เปิดตัว ‘Fitbit Flow’ เครื่องช่วยหายใจฉุกเฉิน ตอบโจทย์ความต้องการทั่วโลกในช่วงวิกฤตโควิด-19

ฟิตบิท (NYSE: FIT) ผู้นำอุปกรณ์แวร์เอเบิลระดับโลก เปิดเผยถึงการพัฒนา ‘Fitbit Flow’ เครื่องช่วยหายใจฉุกเฉินที่มีคุณภาพสูงในราคาย่อมเยาแต่ยังคงมาตรฐานระดับสูงโดยได้รับการรับรองจากให้ใช้งานในกรณีฉุกเฉินจากองค์การอาหารและยาสหรัฐอเมริกา (FDA) เพื่อใช้งานในเหตุฉุกเฉินในช่วงระหว่างการแพร่ระบาดของโควิด-19

สืบเนื่องมาจากความต้องการในการใช้เครื่องช่วยหายใจทั่วโลก ฟิตบิท ได้ใช้ความเชี่ยวชาญในการพัฒนาเซ็นเซอร์ขั้นสูงและการออกแบบเพื่อสร้าง Fitbit Flow ซึ่งเป็นระบบกู้ชีพอัตโนมัติที่ได้รับแรงบันดาลใจจาก MIT E-Vet Design Toolbox โดยประยุกต์เอาระบบระบายอากาศที่สามารถผลิตอากาศได้อย่างรวดเร็วมาผสานไว้เพื่อการใช้งานที่ดียิ่งขึ้น

ซึ่งระหว่างการทดสอบ ฟิตบิทได้มีการทำงานร่วมกับแพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉินจากมหาวิทยาลัยออริกอน ในการช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19 ณ โรงพยาบาลแห่งมหาวิทยาสุขภาพและวิทยาศาสตร์ออริกอน รวมไปถึงการเข้าร่วมกับคณะทำงานในศูนย์ MassGeneralBrigham เพื่อออกแบบนวัตกรรมที่เหมาะสำหรับผู้ปฏิบัติงานจริงในการจัดการกับโควิด-19

“การแพร่ระบายของโควิด-19 ถือเป็นความท้าทายต่อผู้คนทั่วโลกในการปรับตัวและพัฒนาอย่างรวดเร็วเพื่อก้าวข้ามขอบเขตทางด้านนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ โดยใช้การบูรณาการจากสิ่งที่มีอยู่ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ช่วยดูแลรักษาผู้ป่วยและสนับสนุนระบบการดูแลสุขภาพให้ดียิ่งขึ้น” กล่าวโดย เจมส์ พาร์ค ผู้ร่วมก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฟิตบิท

“ซึ่งเราได้เห็นโอกาสในการใช้ความเชี่ยวชาญของฟิตบิทในการพัฒนาและผลิตเซนเซอร์ชั้นสูงและเครือข่ายทั่วโลกของเรา เพื่อตอบสนองความต้องการเครื่องช่วยหายใจที่เพิ่มขึ้นทั่วโลกและสร้างแตกต่างในการต่อสู้กับวิกฤตกาแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่เกิดขึ้นทั่วโลกในขณะนี้”

กองบรรณาธิการ AV Tech Guide

สื่อออนไลน์ที่มีเนื้อหาครอบคลุมเกี่ยวกับเทคโนโลยีนวัตกรรมในกลุ่มสินค้าเครื่องเสียงไฮไฟ โฮมเธียเตอร์ ไอทีมัลติมีเดีย ตลอดจนสินค้านวัตกรรมอื่น ๆ ที่มีอิทธิพลต่อไลฟ์สไตล์ของผู้คนทั้งในอดีต ปัจจุบันและอนาคต ดำเนินงานโดยทีมงานมืออาชีพ