fbpx

Apple Maps เปิดให้ข้อมูลคำแนะนำการเดินทางในสนามบินช่วงวิกฤต COVID-19

Apple Maps จะเริ่มแสดงคำแนะนำการเดินทางในสนามบินช่วงวิกฤต COVID-19 ผู้เดินทางที่ใช้ iPhone, iPad หรือ Mac สามารถเข้าถึงข้อกำหนดด้านสาธารณสุขของสนามบินในพื้นที่ได้อย่างง่ายดาย เช่น การสวมหน้ากากอนามัย การตรวจสุขภาพหรือการตรวจคัดกรอง และแนวทางการกักตัว

แอปแผนที่จะใช้ข้อมูลที่ได้รับจากสภาสมาคมท่าอากาศยานระหว่างประเทศเพื่อแสดงมาตรการด้านสาธารณสุขช่วงวิกฤต COVID-19 ในสนามบินกว่า 300 แห่งทั่วโลก ผู้ใช้สามารถค้นหาสนามบินใน Apple Maps และดูหน้าเว็บ COVID-19 หรือข้อกำหนดในพื้นที่ของสนามบินสำหรับผู้โดยสารได้

ในประเทศไทยคุณสามารถดูคำแนะนำสำหรับสนามบินสุวรรณภูมิ ดอนเมือง เชียงใหม่ เชียงราย ภูเก็ต หาดใหญ่ และ อู่ตะเภา ได้

นี่เป็นความพยายามล่าสุดของ Apple ในการช่วยให้ผู้ใช้รับมือกับช่วงวิกฤตโรคระบาดได้ดีขึ้นและช่วยป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19

กองบรรณาธิการ AV Tech Guide

สื่อออนไลน์ที่มีเนื้อหาครอบคลุมเกี่ยวกับเทคโนโลยีนวัตกรรมในกลุ่มสินค้าเครื่องเสียงไฮไฟ โฮมเธียเตอร์ ไอทีมัลติมีเดีย ตลอดจนสินค้านวัตกรรมอื่น ๆ ที่มีอิทธิพลต่อไลฟ์สไตล์ของผู้คนทั้งในอดีต ปัจจุบันและอนาคต ดำเนินงานโดยทีมงานมืออาชีพ