fbpx
NEWS

Sony จับมือ 3Krung เปิดโครงการเฟ้นหานักถ่ายภาพรุ่นใหม่ก้าวสู่มืออาชีพ

(กรุงเทพ ฯ / 29 ส.ค. 61) – บริษัท โซนี่ ไทย จำกัด เดินหน้าเปิดประสบการณ์ถ่ายภาพให้กับคนรุ่นใหม่อย่างต่อเนื่อง โดยในครั้งนี้ โซนี่ไทยได้จับมือกับศูนย์อบรมถ่ายภาพสามกรุง เปิดตัวโครงการ 3Krung x Sony Alpha University Camp 2018 เฟ้นหาสุดยอดนักถ่ายภาพรุ่นใหม่ในระดับอุดมศึกษาจาก 14 แห่งทั่วประเทศเข้าร่วมอบรมและเวิร์คช็อป เรียนรู้เทคนิคและฝึกฝนทักษะการถ่ายภาพกับช่างภาพมืออาชีพระดับประเทศของเมืองไทยอย่างใกล้ชิด เพื่อประยุกต์ใช้ในการทำงานและก้าวสู่ความเป็นมืออาชีพต่อไป

โดยนิสิต นักศึกษาที่ผ่านการอบรมจะได้รับวุฒิบัตรจากศูนย์อบรมถ่ายภาพสามกรุง ส่วนผู้ชนะการประกวดภาพถ่ายจะได้รับชุดกล้องฟูลเฟรมมิเรอร์เลสพร้อมเลนส์ และถ้วยรางวัลเกียรติยศจากโซนี่ พร้อมโอกาสร่วมจัดแสดงผลงานในงานนิทรรศการภาพถ่ายที่ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ปทุมวัน กรุงเทพฯ ต่อไป

มร. มาซากิ มัทซูมาเอะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท โซนี่ ไทย จำกัด เปิดเผยว่า “การจัดโครงการ 3Krung x Sony Alpha University Camp 2018 นับเป็นการตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นของโซนี่ ซึ่งไม่เพียงแต่ให้ความสำคัญในเรื่องของการคิดค้นพัฒนาเทคโนโลยี สร้างสรรค์นวัตกรรมอันยอดเยี่ยมอย่างต่อเนื่อง

อันรวมถึงนวัตกรรมด้านการถ่ายภาพอันทันสมัย โซนี่ยังให้ความสำคัญในเรื่องของการพัฒนาบุคลากรในวงการถ่ายภาพ โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่ ที่มีความรัก และสนใจในเรื่องของการถ่ายภาพ ซึ่งจะเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาขับเครื่องวงการถ่ายภาพให้เติบโตอย่างก้าวหน้าต่อไป

โดยกิจกรรมในปีนี้ ทางโซนี่ได้รับการสนับสนุนร่วมมืออย่างดียิ่งจากศูนย์อบรมถ่ายภาพสามกรุง ซึ่งเป็นศูนย์อบรมด้านการถ่ายภาพมืออาชีพ ที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง เพียบพร้อมด้วยบุคลากรผู้สอนที่เป็นช่างภาพมืออาชีพที่มีความเชี่ยวชาญระดับแถวหน้าของเมืองไทย มีผลงานที่ได้รับการยอมรับทั้งในระดับเมืองไทย และนานาชาติ

ในขณะที่โซนี่พร้อมนำเทคโนยีที่ดีที่สุดของกล้องฟูลเฟรมมิเรอร์เลส เลนส์ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ของโซนี่ มาให้นิสิต นักศึกษา ที่เข้าร่วมโครงการได้มีโอกาสใช้ในการเรียนรู้อย่างเต็มที่ และผมมั่นใจอย่างยิ่งว่าผู้ที่ได้เข้าร่วมโครงการนี้ ทุกท่าน จะได้รับประโยชน์ และโอกาสที่ดียิ่งในการต่อยอดความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ เพิ่มพูนทักษะ และประสบการณ์ นำไปสู่หนทางของการเป็นช่างภาพมืออาชีพต่อไปในอนาคต”

การจัดโครงการในปีนี้ ได้รับความร่วมมือ และตอบรับเข้าร่วมกิจกรรมจากสถาบันการศึกษา และมหาวิทยาลัย 14 แห่ง โดยแต่ละมหาวิทยาลัยได้เปิดโอกาสให้คณะทำงานเข้าไปดำเนินกิจกรรมแนะนำโครงการ เพื่อให้นิสิต นักศึกษาที่สนใจได้เข้าร่วมกิจกรรม พร้อมนำเสนอผลงานเพื่อเข้าสู่กระบวนการคัดเลือกตัวแทนในสถาบันการศึกษานั้น ๆ จำนวนสถาบันละ 20 ท่าน ส่งผลงานเข้าชิงชัยเป็นตัวแทน 3 ท่านสุดท้ายของแต่ละสถาบัน เพื่อเข้ารับการฝึกฝนอบรมด้านการถ่ายภาพทั้งภาคทฤษฎี และปฏิบัติ

โดยคณะผู้สอนจากศูนย์อบรมถ่ายภาพสามกรุง รวมทั้งเข้ากิจกรรมอบรม เทคนิคการถ่ายภาพอย่างเข้มข้น ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นระยะเวลา 4 วัน โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะส่งผลงานเข้าประกวดในขั้นตอนสุดท้าย เพื่อเฟ้นหาผู้ชนะการแข่งขันจากการประกวดถ่ายภาพใน 3 ประเภทด้วยกันคือ Street, Landscape & Travel และ Creative

สำหรับรายชื่อ 14 มหาวิทยาลัยที่ตอบรับเข้าร่วมโครงการ 3Krung x Sony Alpha University Camp 2018 มีดังนี้

1. มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
2. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
4. มหาวิทยาลัยมหิดล
5. มหาวิทยาลัยรังสิต
6. มหาวิทยาลัยศิลปากร
7. มหาวิทยาลัยศรีปทุม
8. มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
9. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
10. วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
11. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
12. มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
13. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
14. มหาวิทยาลัยบูรพา

นอกจากองค์ความรู้ และเทคนิคการถ่ายภาพที่นิสิต นักศึกษาจะได้เรียนรู้จากมืออาชีพผ่านกล้อง ฟูลเฟรม มิลเลอร์เลส เลนส์ และอุปกรณ์ถ่ายภาพระดับมืออาชีพของโซนี่แล้วนั้น ผู้ที่ผ่านการอบรมทุกคนยังจะได้รับเกียรติบัตรรับรองผ่านการอบรมด้านการถ่ายภาพจากศูนย์อบรมถ่ายภาพสามกรุง รวมทั้งผู้ชนะการประกวดภาพถ่ายในแต่ละประเภท จะได้รับถ้วยรางวัลเกียรติยศ และผลิตภัณฑ์จากโซนี่ดังนี้

หมวด Street Photo
รางวัลที่ 1 : กล้อง Sony A7M2 พร้อมเลนส์คิท มูลค่า 43,990 บาท
รางวัลที่ 2 : กล้อง Sony RX100M4 มูลค่า 26,990 บาท
รางวัลที่ 3: หูฟัง Extra Bass มูลค่า 4,990 บาท

หมวด Landscape & Travel Photo
รางวัลที่ 1 : กล้อง Sony A7M2 พร้อมเลนส์คิท มูลค่า 43,990 บาท
รางวัลที่ 2 : กล้อง Sony A6300L มูลค่า 31,990 บาท
รางวัลที่ 3: หูฟัง Extra Bass มูลค่า 4,990 บาท

หมวด Creative
รางวัลที่ 1 : กล้อง Sony A7M2 พร้อมเลนส์คิท มูลค่า 43,990 บาท
รางวัลที่ 2 : กล้อง Sony RX0 มูลค่า 24,990 บาท
รางวัลที่ 3: หูฟัง Extra Bass มูลค่า 4,990 บาท

นอกจากนี้ ผลงานภาพถ่ายของผู้เข้าร่วมโครงการ จะได้รับการจัดแสดงในนิทรรศการภาพถ่าย 3Krung x Sony Alpha University Camp 2018 ซึ่งจะจัดแสดงขึ้นที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ปทุมวัน กรุงเทพฯ อีกด้วย

กำหนดระยะเวลาดำเนินโครงการ

• วันพุธที่ 29 สิงหาคม 2561 ประกาศเริ่มโครงการ ณ ศูนย์อบรมถ่ายภาพสามกรุง

• ระหว่างวันที่ 1 กันยายน ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 จัดอบรมให้ความรู้ทางการถ่ายภาพแก่ 14 มหาวิทยาลัย

• วันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน หมดเขตส่งภาพรอบแรก

• วันที่ 1 – 3 ธันวาคม 2561 ตัดสินภาพคัดเลือกตัวแทน 3 คนของแต่ละสถาบัน

• วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561 ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารอบ 3 คน เป็นตัวแทนของแต่ละสถาบัน

• ภายในเดือนธันวาคม ผู้ผ่านเข้ารอบทุกคน เข้าร่วมกิจกรรมเรียนรู้การใช้งานกล้องฟูลเฟรมมิลเลอร์เลส ของโซนี่ ณ ศูนย์อบรมถ่ายภาพสามกรุง

• วันที่ 10-13 มกราคม 2562 นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกทั้ง 42 คน จาก 14 สถาบัน เข้าร่วมกิจกรรม “3Krung x Sony Alpha University Camp 2018 ” ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

• วันที่ 22 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์ 2562 จัดนิทรรศการแสดงผลงานนิสิตนักศึกษา และอาจรย์ที่ปรึกษา ที่เข้าร่วมโครงการ “3Krung x Sony Alpha University Camp 2018” ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ชั้น 3-4

กองบรรณาธิการ AV Tech Guide

สื่อออนไลน์ที่มีเนื้อหาครอบคลุมเกี่ยวกับเทคโนโลยีนวัตกรรมในกลุ่มสินค้าเครื่องเสียงไฮไฟ โฮมเธียเตอร์ ไอทีมัลติมีเดีย ตลอดจนสินค้านวัตกรรมอื่น ๆ ที่มีอิทธิพลต่อไลฟ์สไตล์ของผู้คนทั้งในอดีต ปัจจุบันและอนาคต ดำเนินงานโดยทีมงานมืออาชีพ